Svensk Text
Översättning & språktjänster


BEHÖVER DU FÅ NÅGOT ÖVERSATT?
MED HÖG KVALITET, BRA PRIS OCH SNABB RESPONS? 
DÅ HAR DU HAMNAT RÄTT!


Svensk Text erbjuder idiomatiska översättningar av högsta kvalitet för rätt målgrupp och användningsområde. Korrekturläsning, språkgranskning och rådgivning i språkfrågor och arbetsprocess kan också erbjudas.
Genom specialiseringen på de nordiska språken svenska, norska och danska, och förhållandena på dessa marknader, får du en 
översättningsprodukt som garanterat träffar rätt. 

Svensk Text översätter tekniska manualer, årsredovisningar, broschyrer, marknadstexter, copy, fondrapporter, produktbeskrivningar, avtal,  GDPR, pressmeddelanden, artiklar, hemsidor och material för sociala medier. Kundbasen återfinns i Sverige, Norge och Danmark med mångåriga och nära samarbeten. Referenser lämnas på begäran. 

Auktoriserade översättningar erbjuds i kombinationen norska till svenska. Auktorisationen är utfärdad av Kammarkollegiet och är den högsta certifiering som en översättare kan uppnå i Sverige. Medlemskap i Föreningen Auktoriserade Translatorer och Sveriges Facköversättarförening är ett kvitto på att Svensk Text uppfyller högt ställda krav. Läs mer på:
www.kammarkollegiet.se
www.aukttranslator.se
www.sfoe.se


Kontakta oss gärna på telefon, e-post eller via kontaktformuläret för snabb och personlig service såväl i offertfasen som under översättningsprocessens gång. Prisbilden som Svensk Text kan erbjuda ligger dessutom klart lägre än hos de större aktörerna på marknaden. 

E-post:  svensk-text@svensk-text.se
Tfn: +46 (0)768 15 39 81